Sklep
MAŁGORZATA OWCZAREK PSYCHOLOG
NIP: 1181997410

Zgrupowania AK "Żmija" 19/31
01-875 Warszawa
Polska


Adres e-mail: malgorzata.owczarek@outlook.com
Numer telefonu: 508125967

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 001254247/2016 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.